Плоскошлифовъчнa машинa

Спецификация

параметър FGM 32.11 FGM 25.51 FGM 31.63 FGM 31.101
Работна маса mm 200×630 250×500 300×630 300×1000
Разстояние от масата до оста на вретеното  

mm

 

95 … 475

 

95 … 515

 

95 … 515

 

95 … 515

Надлъжно подаване

Непрекъснато автомат.

Максимален ход

 

m/min

mm

 

0 … 25

710

 

0 … 25

600

 

0 … 25

710

 

0 … 25

1110

Напречно подаване

Непрекъснато автомат.

Прекъснато автомат.

Ръчно – min

Бързо движение

Максимален ход

 

m/min

mm/str

mm

m/min

mm

 

0,25 … 1,3

0,1 … 15

0,001

1,6

250

 

0,25 … 1,3

0,1 … 15

0,001

1,6

295

 

0,25 … 1,3

0,1 … 15

0,001

1,6

320

 

0,25 … 1,3

0,1 … 15

0,001

1,6

320

Вертикално подаване

Прекъснато автомат.

Ръчно – min

Бързо движение

 

mm/str

mm

m/min

 

0,001 … 0,050

0,001

3

 

0,001 … 0,050

0,001

3

 

0,001 … 0,050

0,001

3

 

0,001 … 0,050

0,001

3

Абразивен диск

(D x W x d)

 

mm

 

250 x 40 x 76

 

300 x 40 x 76

 

300 x 40 x 76

 

300 x 40 x 76

Мощност на главния двигател kW

tr/min

3,7 / 4,4

1500 / 3000

3,7 / 4,4

1500 / 3000

3,7 / 4,4

1500 / 3000

3,7 / 4,4

1500 / 3000

Тегло kg 3200 2900 3500 3700
01
01
01