Възможна окомплектовка на плоскошлифовъчните машини

Всяка една плоскошлифовъчна машина може да се окомплектова със следната екипировка:

–  устройство за точно отчитане на вертикалното преместване (за отичтане с индикаторен часовник);

–  цифрова индикация по вертикалната ос с инкр. 0,001 мм;

–  цифрова индикация по напречната ос с инкр. 0,005 мм;

–  цифрова индикация по вертикалната и напречната оси;

–  менгеме прецизно;

– фланец за абразивен диск;

–  стойка и дорник за балансиране на абразивния диск;

–  електромагнитна маса;

– заточно устройство за равнинно заточване по периферията на шлифовъчния диск;

–  заточно устройство за заточване под ъгъл;

–  заточно устройство за заточване под радиус;

агрегат за очистване на охлаждащата течност: на циклонен  (центробежен) принцип; на гравитачен  (чрез утаяване) принцип; агрегат за очистване на охлаждащата течност на гравитачен  (чрез утаяване) принцип с допълнително очистване през постоянни магнити; агрегат за очистване на охлаждащата течност на електромагнитен принцип; агрегат за очистване на охлаждащата течност чрез филтърна хартия;

 

Възможно е изработване и доставка и на други приспособления и екипировка, необходими на клиента за работата с  плоскошлифовъчната машина.

03
02
01
1
1
02
1
2