Плоскошлифовъчнa машинa

zmm11113

Спецификация

параметър FGM 51.01.03 FGM 51.01.04 FGM 51.01.05
Работна маса mm 320×1500 400×1500 500×1500
Разстояние от масата до оста на вретеното  

mm

 

190 … 630

 

190 … 630

 

190 … 630

Надлъжно подаване

Непрекъснато автомат.

Максимален ход

 

m/min

mm

 

0 … 40

1700

 

0 … 40

1700

 

0 … 40

1700

Напречно подаване

Непрекъснато автомат.

Прекъснато автомат.

Ръчно – min

Максимален ход

 

m/min

mm/str

mm

mm

 

0,5 … 3

0,5 … 30

0,005

400

 

0,5 … 3

0,5 … 30

0,005

460

 

0,5 … 3

0,5 … 30

0,005

560

Вертикално подаване

Прекъснато автомат.

Ръчно – min

Бързо движение

 

mm/str

mm

m/min

 

0,005 … 0,100

0,005

0,5

 

0,005 … 0,100

0,005

0,5

 

0,005 … 0,100

0,005

0,5

Абразивен диск

(D x W x d)

 

mm

 

450 x 63 x 203

 

450 x 63 x 203

 

450 x 63 x 203

Мощност на главния двигател kW

tr/min

13

1500

13

1500

13

1500

Тегло kg 7200 7350 7500