Кръглошлифовъчни универсални машини с ЦПУ по 1 или по 2 оси, РМЦ 1020 и 1520 и абразивен диск 500 х 80

Спецификация

Параметър   RGM 322.M1

1020

RGM 322.M1

1520

RGM 322.M2

1020

RGM 322.M2

1520

Диаметър на шлифования детайл:          
– при външни повърхнини mm 8 … 320 8 … 320 8 … 320 8 … 320
– при вътрешни повърхнини mm 10 … 200 10 … 200 10 … 200 10 … 200
Височина на центрите mm 165 165 165 165
Максимална дължина на шлифоване:          
– външно шлифоване (м/у центри) mm 1020 1520 1020 1520
– вътрешно шлифоване (в патронник) mm 200 200 200 200
Макс. ъгъл на завъртане на масата:          
– по часовниковата стрелка º
– обратно на часовниковата стрелка º
Абразивен диск (D x W x d) mm 500x80x203 500x80x203 500x80x203 500x80x203
Ъгъл на завъртане на шлифов. супорт . ± 90º ± 90º ± 90º ± 90º
Предно седло:          
– завъртане по часовата стрелка º 30º 30º 30º 30º
– завъртане обратно на час. стрелка º 90º 90º 90º 90º
– обхват на оборотите tr/min 30 … 500 30 … 500 30 … 500 30 … 500
Задно седло          
– размер на неподвижния център   Morse 5 Morse 5 Morse 5 Morse 5
– ход на пинолата mm 50 50 50 50
Обхват на автоматичните напречни подавания mm 0,001…0,02 0,001…0,02 0,001…0,02 0,001…0,02
Обхват на надлъжните подавания m/min 0,05 … 8 0,05 … 8 0 … 8 0 … 8
Минимално напречно подаване mm 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005
Минимално надлъжно подаване mm     0,001 0,001
Мощност на главния двигател kW 11 11 11 11
Вид на управлението:   ЦПУ по 1 ос (напречна) ЦПУ по 2 оси (напречна и надлъжна)
Тегло kg 7100 7500 7100 7500
01
02
03