Кръглошлифовъчни универсални машини с ЦПУ по 1 или по 2 оси, РМЦ 720 и 1020 и абразивен диск 400 х 50

01

Спецификация

Параметър   RGM 321.M1

720

RGM 321.M1

1020

RGM 321.M1

720

RGM 321.M1

1020

Диаметър на шлифования детайл:
– при външни повърхнини mm 8 … 320 8 … 320 8 … 320 8 … 320
– при вътрешни повърхнини mm 30 … 250 30 … 250 30 … 250 30 … 250
Височина на центрите mm 165 165 165 165
Максимална дължина на шлифоване:
– външно шлифоване (м/у центри) mm 720 1020 720 1020
– вътрешно шлифоване (в патронник) mm 135 135 135 135
Макс. ъгъл на завъртане на масата:
– по часовниковата стрелка º
– обратно на часовниковата стрелка º 11º 11º
Абразивен диск (D x W x d) mm 400x50x203 400x50x203 400x50x203 400x50x203
Ъгъл на завъртане на шлифов. супорт . ± 90º ± 90º ± 90º ± 90º
Предно седло:
– завъртане по часовата стрелка º 30º 30º 30º 30º
– завъртане обратно на час. стрелка º 90º 90º 90º 90º
– обхват на оборотите tr/min 30 … 400 30 … 400 30 … 400 30 … 400
Задно седло
– размер на неподвижния център Morse 4 Morse 4 Morse 4 Morse 4
– ход на пинолата mm 35 35 35 35
Обхват на автоматичните напречни подавания mm 0,001…0,02 0,001…0,02 0,001…0,02 0,001…0,02
Обхват на надлъжните подавания m/min 0,1 … 8 0,1 … 8 0 … 8 0 … 8
Минимално напречно подаване mm 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005
Минимално надлъжно подаване mm 0,001 0,001
Мощност на главния двигател kW 5,5 5,5 5,5 5,5
Вид на управлението: ЦПУ по 1 ос (напречна) ЦПУ по 2 оси (напречна и надлъжна)
Тегло kg 4400 4700 4400 4700