Възможна окомплектовка на кръглошлифовъчните машини

Всяка една кръглошлифовъчна машина може да се окомплектова със следната екипировка

 • Шлифовъчен диск с фланец.
 • Стойка и дорник за балансиране на шлифовъчния диск.
 • Вътрешно шлифовъчно вретено – комплект.
 • Люнет открит.
 • Люнет закрит.
 • Комплект сърца.
 • Три челюстен универсал ф200 с фланец.
 • Заточни устройства за вътрешно и външно шлифоване.
 • Неподвижен център – Морз 4 или Морз 5 – 2 бр.
 • агрегат за очистване на охлаждащата течност на циклонен (центробежен) принцип;
 • агрегат за очистване на охлаждащата течност на гравитачен (чрез утаяване) принцип;
 • агрегат за очистване на охлаждащата течност на гравитачен (чрез утаяване) принцип с допълнително очистване през постоянни магнити;
 • агрегат за очистване на охлаждащата течност на електромагнитен принцип;
 • агрегат за очистване на охлаждащата течност с филтърна хартия;
 • цифрова индикация на преместването по напречната ос с точност 0,001 mm;
 • локално осветление;
 • Комплект бързо износващи се части.
 • Комплект ключове;
 • Опаковка – дървена шейна с полиетиленово покритие

Възможно е изработване и доставка и на други приспособления и екипировка, необходими на клиента за работата с  кръглошлифовъчната машина.